Desiminasi SISMA dengan Yayasan Pupuk Kaltim Bontang

Desiminasi SISMA dengan Yayasan Pupuk Kaltim Bontang
Foto bersama LPI Sabilillah Malang dengan Yayasan Pupuk Kaltim
Desiminasi SISMA dengan Yayasan Pupuk Kaltim Bontang

Malang, 28 Maret 2022. Program desiminasi sistem pendidikan Islam di Sekolah Islam Sabilillah Malang kali ini melayani tamu study banding dari Yayasan Pupuk Bontang Kalimantan Timur. Yayasan yang mengelolah pendidikan mulai dari TK sampai Sekolah Menengah Atas ini, jauh jauh datang bersilaturrahmi untuk melakukan sharing bersama tentang bagaimana menghadirkan manajemen pendidikan yang baik dan professional. Sebanyak 11 pengurus Yayasan dan perwakilan dari satuan pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan pupuk bontang Kalimantan Timur selasa 28 Maret kemarin bersilaturrahmi ke LPI Sabilillah Malang. Yayasan yang telah menjadi salah satu binaan dari LPI Sabilillah Malang ini melakukan sharing dengan pimpinan di LPI Sabilillah Malang. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Direktur Bapak Dr. Ali Afandi, M.Pd dan mendapatkan pengarahan tentang kurikulum dan kesiswaan oleh Kepala bagian kurikulum dan kesiswaan LPI Sabilillah Malang yaitu bapak Idi Rathomy Baisa, S. Pd. M. Pd.
Bagaimana manajemen lembaga dan sistem kurikulum yang dikembangkan dalam mengelola Lembaga dan satuan pendidikan di Sekoah Islam Sabilillah Malang secara umum telah dipaparkan. Harapannya dapat menginspirasi dan apabila ada sesuatu yang positif dapat dikembangkan di Yayasan Pupuk Kalimantan Timur Bontang, sebagai upaya menhadirkan sistem pendidikan yang bermakna bagi masyarakat.